Wednesday, March 3, 2010

puppet? /

ah!
what a fun campaign it is..
not only Tony ward is my favorite in some unspoken category ;-P now you can throw him around!! enjoy!

Ah!
co za cudna kampania!
niedość, że Tony ward jest moim ulubiencem w niewypowiedizanej kategorii :-P teraz można nim bezkarnie poniewierać! za darmo!

BlueBell (it fits roro felt garden actually)


more tony here

1 comment: