Thursday, April 29, 2010

My Creative Space / Moja przestrzeń twórcza


Lots of great professional=private news in roro world. I need to stock up with my FFFPs = Felt Folk Flower Pins fast!!! Details soon... My desk and floor is a kingdom of flower petals and felt scrubs in wonderful colors ;-)
Mnóstwo sensacyjnych pozytywnych wieści profesjonalno-prywatnych w roro świecie. Na gwałt pomnażam FFFP's - Felt Folk Flower Pins - Folkowe Kwiatki! szczegóły w krótce... Moje biurko i podłoga znów są królestwem kwiatów, płatków i filcowych ścinków i pyłków w najpiekniejszych kolorach ;-)more post on working space / więcej podobnych wpisów tu --> (((here))))

Tuesday, April 27, 2010

Basar Under

I am happy to present you a photo relation from my first ever fair.
It takes place every Saturday in the basement of the Skrapan store/gallery. Vintage, handmade and live music is waiting for you together with a stylish cave cafe :-) More details on their blog, facebook or flickr.
Z przyjemnością prezentuje foto-relacje z moich pierwszych w życiu targów rekodzięła i vintage'u na żywo.
'Handel' odbywa się co sobotę w podziemiach galerii handlowej Skrapan.
Vintage, rękodizłęo i muzyka na żywo czeka na gości wraz z estylową kawiarnią-jaskinią... Szczegóły na ich blogu, facebooku i flikrze (linki wyzej)

here is mosaic from my preparations....
a oto mozaika z moich przygotowan...


and here ROROISM in action:-)
a tu ROROISM w akcji :-)


and with visiting friends :-)))
i wizytacja przyjaciół :-))

Monday, April 26, 2010

Monday Moodboard

hej!
as seen in a post below I have got a new sewing machine - tiny, brand new and my first ever... I got pretty obsessed with it now.. experimenting, breaking the rules and learning on my own mistakes...
Jak stoi w poście poniżej dorobiłam się maszyny do szycia - malutkiej, nowiutkiej i najpierwszej... mam zupełnego świra na jej punkcie...eksperymentuje, łamię igły i zasady, ucze się na własnych błędach...


1. namolio's shop
2. fabricworm's shop
3. 32NorthSupplies' shop
4. kandcsupplies' shop

more on/ więcej na: FleuFatale's blog :-)

Friday, April 23, 2010

My creative space... / Moja przestrzeń twórcza

tadaaam....
true revolution..
its on my desk - I mean the last table in my flat not totally occupied with roroism -for a week now and I'm totally addicted. Whole lotta of experiments..
I have already managed to break a needle and block all the mechanism...
tadaaam..
to prawdziwa rewolucja!
jest już na moim biurku- a w łaściwieostatnim stole, który nie jest jeszcze zupełnie zaanektowany przez roroism - od tygodnia i już nie mogę bez niej życ... Eksperymentuje.. zdązyłam już złamać igłe i zablokować mechanizm...
tadaaam


Its a cute little one made by Łucznik - the old Polish firm and is called Zofia - just like my mother who had similar one, and whose gestures i repeat now :-)
To mała zgrabna maszynka firmy Łucznik, do tego nazywa się Zofia - jak moja mama która używa starszego modelu, którego dziłięki usypiały mnie w dziecinstwie. Nuiepokojąca potarzalność gestów.

Wednesday, April 21, 2010

Spring of ROROISM! / Wiosna roroismu!

Dear friends!
Drodzi przyjaciele!

I am happy to announce - the day has came! - roroism will participate in he coolest garage sale / flea market / craft fair at Stockholm's Södermalm!
Z przyjemnością ogłaszam, że nadszedł wreszcie dzień - ROROISM przechodzi do podziemia! i będzie uczestniczyć n ażywo w najfajniejszym pchlim i garazowym targu w mieście..

118 27 Stockholm

map:under construction... / przygotowania trwają...
more details here <-- szczegóły

Monday, April 19, 2010

MondayMoodbaord

human's memory is a short one...
few weeks and posts ago I have been complaining being ready to leave Sweden and its peoples... now - the moment first true sun shines, skies and waters are blue again and nature is overwhelming in a good way....
i want to stay forever...
Sweden is blue and happy as its flag :-)bag from P8Accessories' shop, shawl by birribe's shop, flower photo from magnesina's shop, mustard sweater by wearaddiction's shop

more MM's here >>>>>

Friday, April 16, 2010

Etnodizajn


Today ROROISM'S FFFP's - Folk Felt Flower Pins got a great opportunity to be presented under fresh logo of brilliant and revolutionary initiative which is Etno-design Festival organized by the Ethnographic Museum in Kraków, Poland - being a platform for scholars, historians, designers, crafters to meet and talk.
Just look how lovely it looks!


Dziś FFFP - Felt Folk Flower Pin - Folkowe kwiatki mojego projektu zostały wyróżnione i będą prezentowane pod znakiem błyskotliwej, świerzej i rewolucyjnej inicjatywy jaką jest Festiwal Etnodizajnu, organizowany przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Etnodizajn Festiwal to platforma spotkań akademikow, etnografow, projektantow i rękodzielników. Spójżcie jaktam pięknie!

Thursday, April 15, 2010

this is R.E.A.L.!

a small step for humanity but huge one for roroism :-)
to niewielki krok dla ludzkości, lecz ogromny dla roroismu :-)

I am so happy and proud to announce that the choice of my brooches (pansies, folk, anemones and primroses) and series of my earrings (satin ribbon brushes rich and simple) are now available in a fancy concept store right in the center of night-life, cultural, touristic and historical Kazimierz Jewish district of KRAKÓW in Poland.
Jestem szczęśliwa i dumna mogac ogłosić, że wybór moich broszek (anemony, bratki, pierwiosnki i folkowe kwiatki) oraz seria kolczykow (proste i bogate z satynowych wstażek) są już dostępne w boskim koncept-sklepie, w samym centrum historycznego, kulturalnego, turystycznego i nocnego życia Krakowa - na Kazimierzu!

Idea Fix Koncept Sklep
ul.Miodowa 23

Kraków, Poland


here is the shop's corner / oto narożny sklep:


making the exposition / przygotowywanie ekspozycji:
results / rezultat...enjoy! ZAPRASZAM!
more r.e.a.l. roroism soon! wiecej roroismu na żywo w krutce!

Monday, April 12, 2010

MondayMoodbaord

hej!

my todays Moodboard is a bitter sweet one - on the one hand - sun and spring that finally have came to Sweden together with new business opportunities as I became a company - on the other hand - terrible and absurd news from my homeland - Poland....

moja dzisiejsza mozaika będzie słodko-gorzka - z jednej strony wiosn a i słonce , które wreszcie dotarły do Szwecji w zestawieniu z nowymi biznesowymi możliwościami mojej małej firmy...a z drugiej strony - prerażające i absurdalne wieści z kraju...

1. Inger's felt tulips, 2.my Anti-depresant solar brooches , 3.Lost in the Woods by tsktsk, 4. Inferno by Sagittariusgallery.

more MondayMoodbaords at Fleur's blog:-)

>>>>> here are all 98 victimes in the mosaic <<<<<<<

Saturday, April 10, 2010

[*]

very unexpected news
many strange feelings
terrible political and historical dimensions...

literally devastating plane crush!

bardzo zaskakujące wieści
mnóstwo przedziwnych uczuć
przerażające historyczne i polityczne konteksty

dosłownie drugocący wypadek...

Friday, April 9, 2010

back on the track / powrót

hej!
just cam back from sunny blooming Poland where I have spent Easter and met all friends and family in mini tournee. Sweden is foggy and grayish so I won't comment on that.... ;-P

właśnie wróciłam ze słonecznej i kwitnacej Polski, gdzie spędziłam Wielkanoc i spotkałam wszytskich krewnych i znajomych królika podczas mini tournee. szwecję zastałąm szarą i w emglę więc przemilczę...

please enjoy insted sunny etsy treasury by ERGANIweaving
jest na szczeście słoneczy skarbczyk z moimi broszkami!