Saturday, April 10, 2010

[*]

very unexpected news
many strange feelings
terrible political and historical dimensions...

literally devastating plane crush!

bardzo zaskakujące wieści
mnóstwo przedziwnych uczuć
przerażające historyczne i polityczne konteksty

dosłownie drugocący wypadek...

No comments:

Post a Comment