Monday, May 31, 2010

Monday Moodboard

I have activated ArcheoChic again...
slowly finally publishing my necklaces and jewelry sets!
I have also made first this season Mediterranean treasury.

ArcheoChic
znów aktywny... powoli, w końcu publikuje moje naszyjniki i komplety biżuterii! Zrobiłam też już pierwszy w sezonie Śródziemnomorski skarbczyk...

here is my Archeo moodboard
oto moje Archeo inspiracje:BlueTerracotta's shop
BacaCaraJewelry's shop
kirevi8's shop
starrybluesky's shop

See more moodboards at / więcej >>>> FleurFatale!

Thursday, May 27, 2010

My Creative Space / Moja przestrzeń twórcza

I got inspired by the pins and clips I have made for the Trade Show in Krakow, Poland. I have many many ideas for more spring / summer hair accessories! Rows of pins are waiting. Here are ones I have created earlier this month....

Spinki i wsuwki ktore zrobiłam specjalnie na Targi Etnodizajnu okazały się bardzo popularne i inspirujace. Mam juz dużo nowych pomysłów na kolejne wiosenno-letnie dodatki do włosów! Wsuwki juz czekają w rządku... Oto pare folkowych przyborow z maja:
more / więcej (((.))))

Monday, May 24, 2010

MOnday Moodboard

Fresh air after the rain, sun, balcony fool of flowers and bees, coffee and book
(and a thesis to write and laundry to fold and cake and dinner to cook but who cares...)

świerze powietrze po deszczu, słońce, balkon pełen pachnących kwiatów i brzęku pszczół, kawa i książka (oraz magisterka do napisania, pranie do poskładania, obiad i ciasto do zrobienia, ale co tam....)


vadjutka's shop
flowers on my balcony necklace! fleurfatale's shop
PetitPlat's shop
my soler pansy: roroism's shop
lacravatteduchien's shop
chomelchomel's shop


more /więcej: >> fleurfatale<<<


Friday, May 21, 2010

dooperelle.pl

Dear friends and fans of roroism!
I am happy to announce that from some time my works are present on a nice Polish hand-made portal dooperelle.pl!
Unique projects and colors in nice prices adjusted to the local market :-)

Drodzy fani i przyjaciele roroism'u! Z przyjemnością donoszę, że od pewnego czasu moje prace są obecne na przemiłym polskim portalu rękodzieła artystycznego dooperelle.pl! Unikalne projekty w nowych kolorach oraz cenach dostosowanych do lokalnego rynku! ZAPRASZAM!

an offical add / oficjalna reklama-ulotka:my works / moje prace:

Thursday, May 20, 2010

EST Spring Swap / Wiosenna Wymiana Dóbr

Please excuse my silence and all the delays. I'm back to normal after the TradeShow - photo-relation soon!
I owe you presentation of the package I have received about a week ago from my Etsy European Street Team Spring Swap Fairy - ANTA !
Wybaczcie prosze milczenie i wszystkie zaniedbania. Wracam już do normalnego życia po Targach - foto-relacje wkrótce!
'Zalegam' miedzyinnymi z prezentacją pzresyłki którą otrzymałam w ramach Wiosennej Wymiany organizowanej przez European Street Team z Etsy - moją wiosenną wórzką była - ANTA!


it has been mt first ever mail from Greece! Beautifully packe, with a greetings card came ceramic beads on a raw leather strap - all in my fav earthy colors!
to była moja pierwsza przesyłka z Grecji w zyciu! pięknei zapakowane, z życzeniami pzryszły piekne cermiczne korale n arzemieniu w moich ulubionych "ziemistych' kolorach!

THANK YOU ANTA!
DZIĘKUJE!!

Monday, May 10, 2010

underconstruction / w budowie

over one hundred of my Felt Folk Flower Pins is still under construction. Still have four days of preparations for the big day at the Etno design Trade Show!
Ponad sto moich FIlcowych Folkowych Kwiatków jest już rozpoczętych. Wciąż pozostają cztery dni pzrygotowań do wielkiego dnia na Targach Etnodizajnu!


KitschyHippo's shop
circularaccessories' shop
kibbles' shop
HandbehgFELTS' shop

more / więcej --> Monday Moodbards (((here)))