Monday, August 30, 2010

Monday Moodboard

Autumn is definitely hear. Very gray version by now but I do expect the golden one too. This is reflected in my Moodboard.

Jesień zdecydowanie już nadeszła. I to w bardzo szarej wersji, mam jednak nadzieję także na tę złotą, co odzwierciedla moja mozaika.


1. denizgunes' shop NEW SEASON Grey Slippers Socks
2. sabahnur's shop amigurumi crocheted grey owl
3.lazygiraffe's shop Mustard Flower Hoop Earrings
4. ikabags' shop LEAF French Tapestry Fabric Leaves Bag

more / więcej: Fluerfatale's blog

Thursday, August 26, 2010

My Creative Space / Moja przestrzeń twórcza

Being just between finishing studies, traveling, moving to another country and first of all being 'rather pregnant' my craft projects have to wait a bit. From what I saw this Monday one I am half-way will be rather spectacular if not perfect:-)

Będąc pomiędzy kończeniem studiów, podróżami, przeprowadzką do innego państwa a pzredewszystkim bedąc 'trochę w ciąży' moje pozostałe projekty muszą troszke poczekać. Z tego co widziałam w poniedziałek, wynika jednak, że to nad czym pracuję będzie dość spektakularne jeśli nie doskonałe :-)


more/więcej: (((here)))
Sunday, August 22, 2010

Monday Moodboard

We had our first ultrasound this morning. Very exciting and astonishing both to see the power and sophistication of Nature and skill of a Man - constructing such a powerful machine showing us in detail what's hidden...
My today's moodboard is then baby related:-)

Mieliśmy dziś rano nasze pierwsze usg Szalona ekscytacja i zadziwienie zarówno moc i złożoność Natury jak i talent Człowieka do konstruowania tak pzremyślnych maszyn - pokazujacych w szegółach, co ukryte...
Moja dzisiejsza mozaika jest więc neimowlaczkowa:-)


Etsy European Street Team
1. Woolmint's shop -Fabric baby booties 3-6 months
2. BHBKidstyle's shop - Colorful Sheep on Baby Bodysuit
3. ClareBears' shop- Plaid Cuddle Bear
4. Nannipung's shop - Hand Knitted Baby Boy Hat

more ate Fleurfatale's

Friday, August 13, 2010

Textures of Lappland / Faktury Laponii

Here is my impression from our trekking trip into Swedish and Norwegian Lappland... in a close-up... what an amazing diversity of colours, forms and textures! astonishing!

Oto pierwsze impresje ze szweckiej i norweskiej Laponii... z bardzo bliska.. co za niesamowita różnorodność kolorów, kształtów i faktur! zadziwiające!

Tuesday, August 3, 2010

into the wild...

it's gonna be like this...
będzie tak...


my own photos in a week
moje własne fotografie już za tydzień