Monday, March 1, 2010

Monday Moodboard

a może by tak trzy dni odwilży, ciurkania i kapania z potężnym 'opaem śniegu' w sam poniedziałkowy poranek... kałuże mają po 5 cm głębokości lecz drzewa pokrywa prześiwrzy puch!

ok how about three days of heavy thaw and surrounding dripping with a heavy heavy snow fall on Monday morning.... yes puddles are 5 cm deep but trees got fresh new covers.

Walcząc o optymizm dziś mocno dualistyczna mozaika...
Trying to be optimistic but my Moodboard has to be this dualistic :-S

irebesuchocki / MGMart / mammamiaeme / lucysnowephotography
check fleur's blog for more moodboards:-)

8 comments: