Wednesday, February 10, 2010

Frosty raspberry / Oszronione maliny

No doubt - we are very much in the middle of winter... but as we approach my birthday and Valentine's it gets more happy, more pink, more raspberry.
like frosty raspberry...

Nieulega wątpliwości - jesteśmy w samym środku zimy...ale jako, ze zblizają się moje urodziny i Walentynki - robi się bardziej różowo, malinowo... jak mrożon emaliny..

here is my Treasury West for Etsy's valentine's:

From top right: bonheur, Brydferth, galafilc, hanaletters, silkstory, AntoksFairytales, aureliaLT, fleurfatale,
aldonasuneviciene, JuliaFelt, staroftheeast, Jealousydesign

:-)

No comments:

Post a Comment